Μεταβατικές φάσεις θα οδηγήσουν αφεύκτως στην τουρκοποίηση

Σε πόσες ημέρες αποχώρησε, ντροπιασμένη, η πανίσχυρη ελληνική μεραρχία από την Κύπρο, το 1967; Σε διάστημα ολίγων ημερών! Γιατί, λοιπόν, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, και το ΔΗΣΑΚΕΛ προτείνουν μακρές μεταβατικές περιόδους για την αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού στρατού; Διότι εμφανώς πάσχουν ανίατα από το πολιτικό σύνδρομο της Στοκχόλμης. Τα τρία συνεργαζόμενα κόμματα, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και το Κίνημα Αλληλεγγύη, πρότειναν αυτό που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου απαιτεί: «Το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης πρέπει να προνοεί την έναρξη αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων ΠΡΙΝ από το δημοψήφισμα. Η δε διαδικασία αποχώρησης πρέπει να ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ από την ημέρα εφαρμογής της λύσης» (τα …