Κατευνασμός, παραχωρήσεις, ανυπαρξία στρατηγικής, τουρκεύουν την Αμμόχωστο

Το Κυπριακό ΔΕΝ είναι δικοινοτικό ζήτημα. Είναι διεθνές πρόβλημα συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης, κραυγαλέας και κατ’  εξακολούθησιν παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών.   Το Κυπριακό ΔΕΝ είναι Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα οποία ενισχύουν και αποθηριώνουν την τουρκική βουλιμία. Αντίθετα, είναι επιτακτικό ζήτημα εφαρμογής κανόνων και αρχών του Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου και της Χάρτας των Ην. Εθνών.   Το Κυπριακό ΔΕΝ είναι κατευνασμός και εξημέρωση του τουρκικού θηρίου, αλλά ανένδοτη απαίτηση του κατακτημένου κυπριακού Ελληνισμού να ισχύσουν, επιτέλους, οι διακηρύξεις Διεθνών Οργανισμών, ξένων κυβερνήσεων και ημέτερων ηγετών.  Το Κυπριακό ΔΕΝ είναι συναγελασμός, κατάποση και αναγνώριση των κατοχικών τετελεσμένων, αλλά απαίτηση απελευθέρωσης και απαλλαγής …