Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής στο ναρκοπέδιο της διαφθοράς

«Όταν υπάρχουσι κλέπται υπουργοί ή άλλοι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να εκδέρωνται ζώντες και με τα δέρματα αυτών να επενδύουσι τας υπουργικάς έδρας, ώστε οι υπουργοί, όταν κάθονται εις αυτάς να αισθάνονται το ρίγος της ευθύνης των»